Slutförda projekt

Projekt Uppdrag Beställare
Dyktdalber, Skandia - Älvsborgshamnen Byggledning Göteborgs Hamn
Påseglingsskydd Eriksberg Byggledning Älvstranden Utv AB
Volvo Cars Demo Center Byggledning, KA Volvo Cars
Wallenstam Vindkraftverk Byggledning, KA Wallenstam
Värnamo Biogas Tidplanerare VVBGC Konsortium
Lilly Penicillinfabrik, Wavre, Bryssel Tidplanerare Pharmadule AB
Nya Alhagsbron, Mölnlycke Byggledning, Upphandling Härryda Kommun
Dämmet, Mölnlycke fabriker Byggledning, Upphandling Wallenstam
Villa Stenhörning Rubbet Åsa Hollén
Vrångö Hamn, renovering av KA PBL Gbg StadFastighetskontor

 
 
 Stenhörning AB  |  Solbacken 8  |  433 51 Öjersjö  |  marten.hollen@stenhorning.se